Ngày đăng : 08:53:49 / 29-12-2013                                                                                                    Bản in

4 kiểu kẻ viền mắt xanh sáng tạo

Dễ thực hiện, ấn tượng và nhanh chóng là những ưu điểm của các kiểu kẻ mắt bằng phấn màu xanh.

1. Phấn xanh lá cây ở mắt dưới

mat-2-3280-1387938563.jpg

Sau khi đã tán xong lớp phấn nền, bạn bắt đầu dùng bút nước để kẻ viền mắt. Kẻ thành một đường mảnh, chạy dọc mí mắt.

mat-3-4028-1387938563.jpg

Chọn bút nước màu xanh lá cây, chấm ở ngay điểm giữa viền mắt dưới.

mat-4-9308-1387938563.jpg

Bước cuối cùng là chuốt mascara cho mi mắt.

mat-5-1700-1387938563.jpg

Kiểu kẻ mắt này có thể áp dụng khi đi làm và cả lúc đi chơi.

2. Viền mắt xanh dương

mat-7-6767-1387938563.jpg

Thay vì chỉ chấm một đ